Skip navigation

Warunki użytkowania

Wstęp

Wchodząc na witrynę klasyfikacji portali randkowych www.portale-randkowe-ranking.pl i korzystając z proponowanych na niej usług, użytkownik akceptuje Ogólne warunki użytkowania i wyraża zgodę na przestrzeganie warunków i postanowień niniejszej umowy. Korzystanie z tej witryny internetowej zastrzeżone jest do użytku osobistego i nie może być przekazane żadnej stronie trzeciej.

Informacje prawne

Spółka EURANKA SARL.
Siedziba prawna: Avenue de Montchoisi 35 – 1006 Lausanne – Szwajcaria
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale wynoszącym 20 000 franków szwajcarskich,
zarejestrowana w Rejestrze Spółek pod numerem CHE-361.802.119

Korzystanie z portalu

Portal Klasyfikacja portali randkowych – www.portale-randkowe-ranking.pl upoważnia użytkownika do konsultowania swoich stron internetowych w ramach ściśle prywatnego użytkowania. Korzystanie z tego portalu i z jego treści (reprodukcja, prezentacja, rozpowszechnianie) w celach handlowych jest zabronione niniejszym regulaminem, a wszelka kopia pociąga za sobą obowiązek zachowania praw autorskich. Treść niniejszego portalu jest chroniona, a jej użycie bez wcześniejszego upoważnienia jest nielegalne i prowadzi do natychmiastowego zniszczenia wszystkich kopii, reprodukcji, pobranych plików czy wydruków.

Ograniczenie odpowiedzialności

Portal www.portale-randkowe-ranking.pl pozostaje normalnie dostępny przez całą dobę i przez siedem dni w tygodniu, jednakże firma EURANKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwanie działalności portalu i związanych z nim usług.
Użytkownik niniejszego portalu jest o tym poinformowany. Ścisłość treści oraz ich aktualizacja nie są gwarantowane. Portal www.portale-randkowe-ranking.pl jest proponowany w stanie „tak jak jest” oraz „zależnie od dostępności” bez żadnych gwarancji.
Ani ten portal, ani portale z nim powiązane czy też ich pracownicy nie mogą gwarantować całkowitego braku błędów, ani też nieprzerwanych usług, treści i wyników. Portal www.portale-randkowe-ranking.pl, jego pracownicy, partnerzy, reprezentanci, usługodawcy i wszystkie osoby uczestniczące w jego tworzeniu, produkcji i rozpowszechnianiu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z wiarygodnością i ścisłością wyników otrzymanej klasyfikacji ani za szkody wynikające z korzystania z tego portalu czy jakiegokolwiek innego portalu związanego z portalemwww.portale-randkowe-ranking.pl. Szkody te obejmują miedzy innymi: szkody pośrednie, przypadkowe, specyficzne, wynikowe lub odszkodowania za straty moralne czy też wynikające z utraconych zysków lub danych.
Firma EURANKA SARL zastrzega sobie prawo do zawieszenia swojej działalności i do tymczasowego lub trwałego zamknięcia portalu lub dostępu do jednej lub wielu usług bez wypowiedzenia czy też rekompensaty.
Firma EURANKA SARL nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za zakłócenia czy niemożność korzystania z portalu, ani za ataki systemów komputerowych, które mogą spowodować zniszczenie sprzętu komputerowego lub szkody u użytkowników oraz w ich danych.

Portale partnerskie – portale innych firm

Portal www.portale-randkowe-ranking.pl proponuje klasyfikację innych portali. Te portale powiązane są dostępne, kiedy tylko internauta kliknie na jeden z linków podanych w klasyfikacji. Po kliknięciu na jeden z tych linków, użytkownik opuszcza nasz portal. Nie mamy żadnej kontroli nad treścią i działalnością tych innych portali. Portal www.portale-randkowe-ranking.pl oraz wszystkie osoby należących do jego ekipy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ani konsekwencji wynikających z jakiejkolwiek reklamacji wniesionej przez osobą trzecią z jakiegokolwiek tytułu ze względu na treść lub działalność portalu powiązanego.

Akceptacja warunków

Ogólne warunki użytkowania mają zastosowanie do portalu www.portale-randkowe-ranking.pl i do proponowanych usług. Korzystając z tego portalu użytkownik w pełni akceptuje warunki wymienione w niniejszym dokumencie. Nasza ekipa może uaktualnić lub zmienić te informacje w każdej chwili. Data ostatniego uaktualnienia jest wówczas podana w dole strony. Należy pamiętać, że do użytkownika należy zapoznanie się z tą stroną od czasu do czasu, aby zobaczyć ewentualne zmiany. Użytkownik powinien opuścić nasz portal, jeżeli nie akceptuje naszej polityki.

Skontaktuj się z nami

Prosimy skontaktować się z nami odnośnie wszelkich kwestii związanych z Ogólnymi warunkami użytkowania, pod adresem:
[email protected]
Niniejszy dokument uaktualniono 09 Styczeń 2019 r.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci lepsze przeglądanie stron. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak możesz zmienić ustawienia.